גני שיר – אני מאמין

 
 

 


 
   
 

בידינו מופקדים אזרחי העתיד והם רכים בשנים בגופם, בנפשם וברוחם. האופן שבו נצעד איתם בדרך הגדילה והחיים יתמוך בהם או ימנע מהם היפתחות והתפתחות כוחותיהם המולדים.


בקשתנו היא לאפשר להם לגדול בדרכם, עם מרב כוחות היצירה והצמיחה המחזקים והתומכים, ילד-ילד על פי צרכיו ועל פי דרכו, על מנת שיוכלו לממש את מהותם כבני אדם חופשיים במרחב המחייה.
 

   פעילות טבע
                          חוג טבע
       
   למידה בקבוצות קטנות
                 למידה בקבוצות קטנות
  המבוגרים הפועלים בגן מחויבים להטות לב ואוזן לצורכי כל ילד וילד בקבוצה.


עליהם להפעיל שיקול דעת חוזר ונשנה באופן בו הם הווים ופועלים, תוך קיום דיאלוג פנימי עם האפשרויות האחרות שיכולות היו לבוא לידי ביטוי ולא התממשו מתוך בחירה מודעת ברגע נתון.

 
       
 

קיום דיאלוג פנימי שכזה, וכן דיאלוג בין חברי הצוות, מאפשר הנחת סימני שאלה שמהותם מחייה ומשמעותם התחדשות, גילוי והבנות חדשות.


חופש הפעולה הרב הניתן לילדים בגן, בנוסף להכוונה שלנו, ניתן להם על מנת שיגדלו להביע את רצונותיהם בחופשיות, תוך פיתוח האינדיבידואל הייחודי שבכל ילד.
 

 

   משחק חופשי בחצר
                     פעילות בחצר
       

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר